CẢM TẠ


Trong niềm cảm xúc và kính mến, toàn thể tang gia chúng tôi xin chân thành cảm tạ và tri ân :
. Thượng Tọa Đạo Tâm và ban tụng niệm tại Pháp
. Thượng Tọa Tâm Thọ và ban tụng niệm tại DC
. Hội Y Sĩ Thế Giới Việt Nam Tự Do
. Diễn Đàn Y Khoa và Y Học
. Diễn Đàn Dược Khoa

. Báo Khoa Học Phổ Thông
. Hội ái hữu Sinh Viên Viện Đại Học Vạn Hạnh
. Hội ái hữu cựu học sinh Phan Châu Trinh
. Hội ái hữu cựu học sinh Blaise Pascal
. Bạn bè thân hữu trường Phan Thanh Giản, Tây Hồ , Sao Mai, Nữ Trung Học Đà Nẵng, Đồng Khánh Huế, Quốc Học Huế, Petrus Kư Sài G̣n
. Quí đồng hương trong hội Quảng Đà
. Quí văn-thi-nghệ sĩ muôn phương
. Quí thân bằng quyến thuộc nội ngọai, quí gia đ́nh thông gia, và các bạn hữu xa gần đă tới cầu nguyện, chia buồn, phúng điếu, gửi hoa, điện thọai, điện thư, đăng báo phân ưu, và tiễn đưa linh cửu của Con,Chồng, Cha, Nhạc phụ, Anh, Em, Bác, Chú , Ông Ngọai của chúng tôi là :


Bác Sĩ VƯƠNG NGỌC PHÁT


Pháp Danh Tâm Đạo
đến nơi an nghĩ cuối cùng ngày 24 tháng 5 năm 2003

Hương thọ 58 tuổi


Trong lúc tang gia bối rối , chắc chắn là có sơ xuất ,

kính xin quí vị niệm t́nh tha thứ .

Mẹ : Bà quả phụ Vương Duy Quỳnh (nhủ danh Nguyễn Thị Tấn)
Vợ : Sarra Vương

Con : AsmaVương

Con : HellaVương

Con:  VươngNgọcTâm, chồng Patrick Abbas, cháu ngọai Noah

Con : VươngNgọcLan, và chồng HồMạnhTường, cháu ngọai Lan Nhi
Gia Đ́nh các anh chị em và các cháu :

Anh Vương Ngọc Diệp
Anh Vương Ngọc Lâm
Em Vương Ngọc Hà
Em Vương Ngọc Long
Em Vương Thị Minh Nguyệt
Em Vương Thị Minh Chính 
Em Vương Ngọc Huệ

Em Vương Thị Minh Nghĩa
Em Vương Ngọc Thành
Em Vương Ngọc Ấn
Em Vương Thị Minh Kính


TANG GIA ĐỒNG BÁI TẠ
Mưa Pháp Bảo mây Từ Bi
Vọng âm tiếng gió thầm th́ nam mô
Tay lần chuỗi hạt hư vô
Hồn kinh Đại Nguyện tâm Bồ Đề hương
Sắc không thường trụ mười phương
Đóa Hoa Nghiêm nở ngát vườn Chân Như ...