Người T́nh Không Chân Dung

  

 Hoàng Trọng - Dạ Chung

   

Hỡi người chiến sĩ đă để lại cái nón sắt trên bờ lau sậy này

Bây giờ anh ở đâu, bây giờ anh ở đâu?  

C̣n trên đời này đang xông pha đèo cao dốc thẩm hay đă về bên kia, phương trời miên viễn chiêm bao.

 

Trên đầu anh cái nón sắt ngày nào ấp ủ, mộng mơ của anh mộng mơ của một con người .


(Nói)
Ôi nó khác chi mây trời hiền hoà, khác chi bốn mùa êm trôi, có tiếng cười thủy tinh của vài đứa trẻ và hơi ấm ṿng tay ôm của một người vợ hiền , phải thế không anh?
Bây giờ trong cái nón sắt của anh để lại trên bờ lau sậy này , chỉ có một con ễnh ương mượn vũng nước mưa đọng trong đó làm hồ . Trong cái nón sắt của anh bây giờ vẫn có đủ trời, vẫn mây hiền hoà trôi và bốn mùa vẫn về Xuân muôn thuở dịu dàng , Đông rét lạnh, Thu khi xám buồn khi rực vàng nắng quái, Hạ cháy lửa nung trời .


(Hát)

Trong cái nón sắt của anh mặt trời vẫn c̣n đó ban ngày và ban đêm mặt trăng hoặc muôn muôn triệu triệu v́ sao vẫn c̣n đó, tất cả vẫn c̣n đó vẫn c̣n đó . Nhưng anh , bây giờ anh ở đâu con ễnh ương vẫn c̣n gọi tên anh trong mưa dầm, tên anh nghe như tiếng thở dài của ḷng đất mẹ. Dạo tháng Ba tên anh lẫn trong tiếng sấm đầu mùa mưa nghe như tiếng gầm phẫn nộ đến từ cuối trời .

 

Hỡi người chiến sĩ đă để lại cái nón sắt trên bờ lau sậy này

Anh là ai? Anh là ai? Anh là ai?

 

 

The Anonymous Lover

 

Translated by Ngoc Minh

 

The soldier that left the metal helmet here on this riverbank, where are you now? Where are you now? Are you still on this world and battling somewhere up on a high hill or in a deep valley, or perhaps you already left this world to come to the other horizon of the eternal dream…

 

The helmet that was previously worn on your head would cuddle your dream, the dream of a person…
 

(Read)
Your dream would be as gentle as the gliding clouds in the sky, as smooth as the transition of four seasons. Your dream would be the hearing of crystal clear giggles of few children and a warm nestle of a sweet wife. Isn't it, my dear?

 

Now, inside the metal helmet that you left on this riverbank, there is solely a frog using the puddle of raining water that accumulated in it as his pond. Inside this lying helmet, the water fully reflects the sky, the gliding clouds, and the four seasons that always cycle: the continual charm of Spring time, the frostiness of bleak Winter, Fall at times gloomy as gray and at other times surprisingly sunny as gold, and the intense heat of blazing Summer.
 

(Sing)
Inside your helmet, the water still reflects the sun at day time, and the moon at night time, or million and million of stars. All are still in there, all are still in there...

But where are you now? A frog is still calling your name in the monsoon, the calling of your name sounded as the sigh echoing from the depth of the earth on our native land. In March, at the beginning of  the rainy season, the calling of your name is mixed in the thunder and lightning, furiously roared as coming from the farthest horizon…
 

Who are you, the soldier that left the metal helmet here on this riverbank? Who are you? Who are you?