Tiểu Sử

 


Bác Sĩ Vương Ngọc Phát sinh năm 1945 tại làng Phượng Lâu tỉnh Hưng Yên, Việt Nam, con của Giáo Sư Thanh Phượng Vương Duy Quỳnh và Bà Nguyễn Thị Tấn , là người con trai thứ ba trong gia đ́nh gồm 8 anh em trai và 4 em gái .

 

BS Phát theo cha mẹ di cư từ Bắc vào tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng lúc vừa mới lên 2 tuổi .

Bản tính hiếu học và thông minh từ bé . Cựu học sinh trường Thánh Giu-Se và Trường College Francais de Tourane (nay gọi là Blaise Pascal) , đỗ Tú Tài Pháp và Việt ban Toán với hạng Ưu. Bậc Trung Học rất thích môn Toán và Lư Hóa, nhưng khi vào Đại Học lại lực chọn ngành Y-Khoa .

 

BS Vương Ngọc Phát tốt nghiệp Y Khoa Bác Sĩ tại Đại Học Y Khoa Sài G̣n năm 1971. Sau khi ra trường, được lệnh động viên trưng tập với cấp bậc Trung Úy Quân Y , sau được biệt phái về làm giảng nghiệm tại trường đại học Y Khoa Sàigon.


BS Phát hoàn tất Chương Tŕnh Hậu Đại Học Thường Trú Bệnh Lư Học (Pathology) tại Sài G̣n. Chương tŕnh này được tổ chức tại Đại Học Y Khoa Sài G̣n với sự công tác của Đại Học Missouri năm 1973, dưới sự bảo trợ của hội AMA (American Medical Association). Sau khi hoàn tất Chương Tŕnh Hậu Đại Học Thường Trú Bệnh Lư Học (Pathology), Bác Sĩ Vương Ngọc Phát không theo chương tŕnh Fellowship tại Đại Học Y Khoa Missouri, mà lại nhận học bổng của Chính Phủ Pháp sang Paris học thêm về Pháp Y (Forensic Pathology).

Bác Sĩ Vương Ngọc Phát là học tṛ của các giáo sư Đào Hữu Anh và Nguyễn Huy Can .

Thời cuộc đưa đẩy, Bác Sĩ Vương Ngọc Phát ở lại Pháp (The changing circumstances imposed on him caused him to stay in France).

 

Bác Sĩ Vương Ngọc Phát lại hoàn tất chương tŕnh Bệnh Lư Hoc. tại Université Pierre et Marie-Curie, Paris IV năm 1977, sau đó tốt nghiệp chương tŕnh chuyên khoa Pháp Y (Médicine Legale hay Forensic Medicine) (Université René Descartes, Paris V năm 1978), tốt nghiệp Diplôme d’ Étues médicales relatives à la réparation jurique du dommage corporel, năm 1978, và một số Chứng Chỉ về Biologie (Clinical Pathology) như Biologie Parasitaire (Université Paris Su, năm 1982).
 

Bác Sĩ Vương Ngọc Phát có bằng Chuyên Khoa International Board of Cytopathology IAC, Chicago, Hoa Kỳ năm 1988.


Tiếp theo, Bác Sĩ Vương Ngọc Phát tốt nghiệp Tiến Sĩ Khoa Học (Ph.D.) chuyên về Khoa Học Y Tế và Đời Sống, Sciences de la Vie et Santé(Université Pierre de Marie Curie VI, năm 1992) và văn bằng chuyên môn hướng dẫn khảo cứu y khoa (Universite’ de Rouen, năm 1997).


Bác Sĩ Vương Ngọc Phát chuyên khoa về Anatomie et Cytologie Pathologiques Humaines từ năm 1979, Pháp Y từ năm 1980, về Ung Thư Bướu (Cancérologie) từ năm 1988.

 

Từ sau năm 1988 cho tới nay, Bác Sĩ Vương Ngọc Phát là Trưởng Ban Cơ Thể Bịnh Học và Tế Bào Học (Chef d’ Unité d’Anatomie et de Cytologie Pathologiques), tại bệnh viện Saint Michel tại Paris.


Bác Sĩ Vương Ngọc Phát đă hướng dẫn nhiều luận án Y Khoa Bác Sĩ ở Pháp, nhiều Tiến sĩ Khoa Học nhất là tại địa hạt Kư Sinh Trùng và các bịnh Tim Mạch.


Bác Sĩ Vương Ngọc Phát đă cộng tác với nhiều Trung Tâm Nghiên Cứu Khoa Học tại Faculté de Médecine et de Pharmacie Saint Etienne du Rouvray, Muséum Nationale d’ Histoire Naturelle associé au CNRS tại Paris, Université Paris XII, Val de Marne, Faculté de Médecine de Créteil, và Lindeley F. Kimball Research Institute, New York Blood Center, Department of Virology and Parasitology, New York.

 

BS Vương Ngọc Phát dự phần vào việc hoàn tất các mẫu thí nghiệm dùng thú vật (chuột, thỏ...) (he participated in the creation of experimental models in animals such as rodents, rabbits…). Mục đích của các mẫu thử nghiệm là nghiên cứu sự liên quan giữa mô và các kư sinh trùng (the aim of these experimental models was to study the relationship between host tissues and parasites) để t́m hiểu về khả năng gây bịnh của kư sinh trùng và thử trị liệu bằng những thuốc mới (such as the pathogenic effects of parasites and to perform therapeutic trials with newly discovered drugs and medicines).


Bác Sĩ Vương Ngọc Phát hoàn tất mỹ măn trên 170 công tŕnh khảo cứu đăng trong các tạp chí Y khoa nổi tiếng. Ông xuất bản 2 cuốn sách giáo khoa: Protocole d’étue en Anatomie et Cytologie Pathologiques vào năm 1986 do nhà sách Vigot phát hành và gần đây sách nhan đề The Pathology of Vessels viết với giáo sư Sir C Berry (London), sách này do nhà sách quốc tế Springer-Verlag xuất bản năm 2002 (http://search.barnesandnoble.com).


Bác Sĩ Phát Ngọc Vương cũng đă tŕnh bày nhiều công tŕnh khảo cứu có giá trị tại những Hội Nghị Y Khoa tại Pháp, Âu Châu và Quốc Tế.  Bác sĩ Vương Ngọc Phát  cũng có lần về Việt Nam để tŕnh bày những khảo cứu nầy .


Sau cơn bạo bệnh , Bác sĩ Vương Ngọc Phát đă tạ thế tại Pháp vào ngày 14 tháng 5 năm 2003. BS Phát để lại vợ và 4 con gái, 2 con rễ, 2 cháu ngọai , một Mẹ già, 7 anh em trai, 4 em gái , các anh chị em chú bác và rất đông các cháu với sự thương tiếc vô biên .